Vívosmart 3: Jak měří tep ve srovnání s Vívoactive HR a hrudním pásem?

14.9.2017
Srdeční tep

Měření tepu na třech zařízeních současně

Na obrázku je vidět srovnání srdečního tepu z běžecké aktivity, která trvala 25 minut, na třech různých zařízeních: Nahoře Vívosmart 3, uprostřed Vívoactive HR a dole Forerunner 735 XT s hrudním pásem HRM-Run2.

Průměrný tep je plus minus stejný, ale jeho průběh se u Vívosmart 3 od hrudního pásu značně liší. Chybí „hrbolky“, tedy výkyvy, jež VS3, zdá se, není schopen změřit. Přitom Vívoactive HR se starším snímačem tepu tyto drobné výkyvy má a kromě začátku se průběh optickému pásu více podobá.

Závěr je jasný: Vívosmart 3 sice měří tep, ale spíše orientačně, než že byste jeho průběh mohli použít jako podklad pro nějaké komplexnější vyhodnocení tréninku. Nehledě na to, že bez GPS a záznamu skutečně trasy a tedy reálného tempa, to ani není možné.