Rádce: Jak zresetovat hodinky nebo navigaci Garmin? Jak obnovit tovární nastavení?

7.6.2017
Když se vám zaseknou hodinky nebo navigace, potřebujete udělat tzv. tvrdý reset, aby se zařízení probralo. A někdy se hodí obnovení továrního nastavení, když zařízení nepracuje tak, jak má. Postupně aktualizovaný přehled všech modelů Garminu
Garmin Montana

Když navigace nefunguje jak má, může pomoci tvrdý reset

Když hodinky nebo navigace nereagují na tlačítka nebo dotyk, je potřeba je restartovat. To znamená udělat tzv. měkký reset. Někdy je ale potřeba obnovit tovární nastavení a tudíž provést tzv. tvrdý reset. To v případě, že zařízení delší dobu nefunguje, jak má, vykazuje chyby apod. V takovém případě ale přijdete o uživatelská nastavení i uložené jízdy. 

Já se s tím setkal nedávno u svého Edge 705, který se odmítal přepnout do režimu pro stahování dat jinak než ručně - což se dá vynutit, jak ostatně píšu v tomto článku. Jenže kromě toho odmítal i stahovat poslední jízdy - po připojení k počítači nebyly vidět, přitom v navigaci uložené byly. Takže došlo na tvrdý reset a zdá se, že to pomohlo.

A protože toto občas potřebuje u svého přístroje každý, rozhodl jsem se dát dohromady přehled všech modelů, který Garmin nabízí. Postupně jej aktualizuji, jak se mi daří nacházet patřičné postupy. Zatím se zde nacházejí starší modely.

Automobilové navigace

řada nuvi 3xx/6xx

 • soft reset: stisknutí tlačítka pod výklopnou anténou
 • hard reset: držení pravého horního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada StreetPilot c5xx

 • soft reset: tlačítko umístěné pod předním krytem
 • držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 2xx, 2xxW, 2x5, 2x5W

 • soft reset: u řady 2xx a 2xxW je tlačítko umístěné pod samolepkou se sériovém číslem na spodní straně přístroje u řady 2x5 a 2x5W je potřeba držet zapínací tlačítko v poloze zapnuto cca 30 vteřin
 • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 7xx, 7x5

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka v poloze zapnuto cca 10 vteřin
 • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 12xx, 13xx, 2xxx

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka cca 10 vteřin
 • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 37xx

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka cca 10 vteřin
 • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

Turistické přístroje

Soft reset se u všech turistických přístrojů na tužkové baterie provádí pomocí vyjmutí baterií.

řada Oregon 3-5xx

 • hard reset: držení levého horního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada Oregon 6xx

 • hard reset: držení uživatelského tlačítka a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada GPSmap 62 a 64

 • hard reset: držení tlačítek Page a Enter a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada Colorado

 • hard reset: držení obou tlačítek "menu" a zapnutí přístroje

řada Montana

 • hard reset: Vypněte zařízení; zmáčkněte a držte levý horní roh dotyk displeje (při poloze na výšku). Během držení displeje zapněte přístroj. Displej držte dokud se přístroj nezeptá na vymazání dat. Zvolte „Ano“.

eTrex 10, 20 a 30

 • hard reset: Vypněte zařízení. Stiskněte a držte tlačítka Menu a Enter (stlačený joystick). V průběhu držení tlačítek výše stiskněte a pusťte Light. Zvolte ANO jakmile se přístroj zeptá na vymazání uživatelských dat?

Fitness hodinky

Soft reset se zpravidla provádí delším podržením vypínacího tlačítka (společné tlačítko pro zapnutí podsvícení).

Fénix, Fénix 2, Tactix, D2

 • hard reset: Vypněte zařízení- Stiskněte a držte šipku dolů. V průběhu držení šipky dolů krátce stiskněte zapínací tlačítko. Po zobrazení zprávy o vymazání všech uživatelských dat uvolněte šipku dolů.. Zvolte ANO a přístroj bude resetován

Fénix 3, D2 Bravo, Epix

 • hard reset: Vypněte hodinky dlouhým stiskem zapínacího tlačítka. Zmáčkněte a držte současně levé horní a pravé dolní tlačítko. Přístroj se po chvíli zeptá na vymazání uživ.dat, zvolte ANO. Zařízeni se resetuje a zeptá se na nastavení jako při prvním spuštění.

Forerunner 205, 305, 310XT

 • hard reset: Držení tlačítka MODE při zapínání přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost ANO.

Forerunner 4xx

 • hard reset: Stiskněte a držte tlačítka LAP/RESET + START/STOP po dobu cca 6 vteřin, dojde tak k vypnutí přístroje. Po vypnutí pusťte tlačítko START/STOP a stále držte LAP/RESET. Po cca 3 vteřinách se přístroj dotáže, zda chcete vymazat uživatelská data, zvolte ANO.

Forerunner 110, 210, 610

 • hard reset: Vypnout hodinky dlouhým stiskem tlačítka LIGHT. Zmáčkněte a držte současně Start/Stop a Lap/Reset. Spolu s výše uvedenými zmáčkněte Light (nyní budou zmáčknuta tři tlačítka). Po prvním pípnutí uvolněte Start/Stop. Po druhém pípnutí uvolněte Lap/Reset. Nakonec uvolněte i tlačítko Light.

Forerunner 310, 910

 • hard reset: Vypněte zařízení. Zmáčkněte a držte tlačítka Mode a Enter. Krátce stiskněte zapínací tlačítko (Mode a Enter stále držte). Uvolněte Mode a Enter poté Power co uvolníte stisk zapínacího tlačítka

Forerunner 22x, 23x, 6x0

 • hard reset: Vypnout hodinky dlouhým stiskem zapínacího tlačítka. Zmáčkněte a držte současně levé horní a pravé dolní tlačítko. Přístroj se po chvíli zeptá na vymazání uživ.dat, zvolte ANO. Zařízeni se resetuje a zeptá se na nastavení jako při prvním spuštění

Forerunner 920

 • hard reset: Vypnout hodinky dlouhým stiskem zapínacího tlačítka. Zmáčkněte současně levé horní a pravé dolní tlačítko (levé horní ihned uvolněte). Přístroj se po chvíli zeptá na vymazání uživ.dat, zvolte ANO. Zařízeni se resetuje a zeptá se na nastavení jako při prvním spuštění

Forerunner 10, 15

 • hard reset: Vypnout hodinky delším stiskem zapínacího tlačítka (Light). Stiskněte a držte tlačítko Enter (v pravo nahoře) a tlačítko šipky dolů (v pravo dole). Stiskněte a pusťte tlačítko Light pro zapnutí hodinek. Po prvním pípnutí hodinek, pusťte tlačítko Enter. Po druhém pípnutí hodinek, pusťte tlačítko šipky dolů. Tímto postupem dojde k obnově hodinek do továrního nastavení, a vymazání uživatelských dat (aktivity, kroky apod.)

Golfové hodinky

Approach G8

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka po dobu cca 30 vteřin
 • hard reset: při zapínání přístroje držení tlačítka green view/pin pointer , přístroj se dotáže zda chcete vymazat uživatelská data, zvolte Ano. Tímto proběhne reset zařízení do továrního nastavení.

Cyklonavigace

Edge 1000

 • hard reset: držení pravého dolního rohu dotykové obrazovky a následné spuštění přístroje.

Edge 20/25

 • hard reset: držení obou pravých tlačítek spolu se zapínacím tlačítkem. Po prvním pípnutí se uvolní stisk pravého horního tlačítka, po druhém pípnutí pak i pravého spodního a zapínacího. Přístroj naběhne a zeptá se na prvotní nastavení.

Edge 810

 • hard reset: držení tlačítek LAP/RESET a START/STOP a následné spuštění přístroje, při zobrazení úvodní obrazovky pustit tlačítka.

Edge 800

 • hard reset: držení levého horního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost ANO.

Edge 705

 • hard reset: držení tlačítka MODE při zapínání přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost ANO.

Edge 510

 • hard reset: držení tlačítek LAP/RESET a START/STOP a následné spuštění přístroje, při zobrazení úvodní obrazovky pustit tlačítka.

Edge 500

 • hard reset: držení tlačtíka LAP/RESET při zapínání přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost ANO.
Zdroj: 
Garmin