Laktátový práh: Základní vodítko k tomu, abyste správně trénovali

23.6.2017
Jde v podstatě o hranice, kdy vaše tělo přechází do anaerobního pásma a jede na kyslíkový dluh
Laktátový práh

Od určité tepovky roste usazování laktátu v krvi strmým tempem

Laktátový práh je jeden ze základních tréninkových ukazatelů a představuje konkrétní míru vynaloženého úsilí či tempa, kdy se začíná zrychlovat únava. Trénovaný běžec této hodnoty dosáhne přibližně při 90 % maximální tepové frekvence, a to při běžeckém tempu odpovídajícímu závodu o délce mezi 10 kilometry a půlmaratonem. Méně zkušený běžec se na tuto hodnotu často dostane ještě dřív, než dosáhne 90 % maximální tepové frekvence.

Vyšší modely Garminu (Forerunner 635, 735 XT, 935, Fénix 5 apod.) dokážou rozpoznat váš laktátový práh buď prostřednictvím vedeného tréninku, nebo automaticky při normálním běhu. V obou případech zařízení odhadne váš laktátový práh na základě údajů shromážděných při různém tempu a vyjádří ho pomocí běžeckého tempa a tepové frekvence v tepech za minutu.

Poznámka: Pro dosažení co nejlepších výsledků je velice užitečné absolvovat po prvním použití hodinek několik dalších běhů, aby zařízení správně rozpoznalo vaši celkovou kondici. Jakmile je kondice správně nastavena, budou další výsledky laktátového prahu přesnější než ty počáteční.

Jak hodinky měří práh?

Odborné a přesné vyšetření laktátového prahu se provádí vyšetřením krve ke zjištění množství laktátu, který se za daný trénink nahromadil. Tím se samozřejmě omezil počet sportovců, kteří měli k těmto cenným tréninkovým informacím přístup.

Garmin oproti tomu využívá metodiky společnosti Firstbeat, která je založena na skutečnosti, že analýzou variability srdečního tepu je možné zjistit vaši dechovou frekvenci – tedy to, jak rychle dýcháte. Při nadechování a vydechování dochází k drobným změnám v intervalu mezi jednotlivými údery srdce (VST). Anyalýzou těchto odchylek a jejich kombinací s dalšími údaji o výkonu dokáže zařízení využít současnou změnu v tepové frekvenci ke zjištění toho, kdy váš výkon převyšuje váš laktátový práh.

Poznámka: Měření laktátového prahu už jsem otestoval, takže v blízké době tu najdete i článek, jak si takový test provést sami.

Zlepšete svůj trénink

Jak vám může tato informace pomoct? Laktátový práh je nejlepším ukazatelem vaší schopnosti výdrže. Jak se bude zlepšovat, vaše schopnost uběhnout delší trať rychlejším tempem, bude se zvyšovat i váš laktátový práh. Tato metrika je také cenným nástrojem pro nalezení osobních tréninkových zón, které vám pomohou k lepším výkonům. Váš trénink bude totiž založen na skutečných změnách fyziologického stavu vašeho těla a ne na nahodilých procentech vaší maximální tepové frekvence.

Pokud znáte svůj laktátový práh, můžete trénovat s větší přesností. Mnoho trenérů zařazuje běhy na úrovni laktátového prahu do celkového tréninkového programu. Funkce laktátového prahu v kompatibilních zařízeních Garmin vám umožní zjistit, kde tento práh máte, aniž byste museli opakovaně platit za drahé laboratorní vyšetření krve.

Tip: Zajímavý a podrobný článek na toto téma včetně srovnání měření pomocí hodinek  a v laboratoři zveřejnil server Rungo.cz.

Zdroj: 
Garmin