Jak provést test laktátového prahu s hodinkami Garmin

27.6.2017
Laktátový práh označuje intenzitu cvičení, při které se začne akumulovat laktát (kyselina mléčná) v krevním řečišti. Díky testu v hodinkách zjistíte, při jaké tepovce se začne stupňovat vaše únava
Test laktátového prahu

Test najdete v menu Trénink běžecké aktivity

Laktátový práh je jeden z vašich fitness ukazatelů - říká, při jaké tepové frekvenci začně docházet ke zvýšené únavě. Čím více trénovaní jste, tím to bude později. 

Nepřehlédněte: Laktátový práh: Základní vodítko k tomu, abyste správně trénovali

Hodinky používají k odhadu vaší hodnoty laktátového prahu informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad hodnoty VO2 max. Zařízení automaticky zjistí vaši hodnotu laktátového prahu při bězích se stejnoměrnou, vysokou intenzitou a s měřením srdečního tepu.

K testu potřebujete hrudní pás, optický snímač nestačí. Před provedením řízeného testu si proto musíte nasadit snímač srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením. Musíte mít rovněž k dispozici odhad hodnoty VO2 max. z předchozího běhu.

Tip: Co je VO2 max a jak se určuje?

Řízený test laktátového prahu

Jde o cca 20minutový běh (záleží na době zahřívání), kdy budete běžet podle zadaných instrukcí. Nejprve se zahřejete na provozní teplotu a poté absolvujete dva intervaly po 4 minutách (alespoň v mém případě, kdy musíte běžet natolik rovnoměrně, abyste se udrželi v požadovaném rozmezí srdečního tepu - ten je nejprve nižší a pak vyšší. Když vypadnete z patřičné zóny, hodinky vás na to upozorní. 

Je nutné se vyvarovat kopců, běhu přes překážky, zkrátka čehokoliv, co vás rozhodí z rytmu. Já absolvoval okruh v mírných kopcích a udržet tepovku tam, kde bylo třeba, se mi prostě nepodařilo. Abych získal reálnější hodnotu, musel bych test absolvovat určitě ještě jednou. (Omluvte kvalitu fotek, byl už hodně pozdní večer...)

Postup:

  • Na hodinkách stiskněte tlačítko Start.
  • Vyberte aktivitu pro běhání venku (je vyžadován příjem GPS).
  • Přidržte tlačítko Nahoru pro vstup do menu.
  • Vyberte možnost Trénink > Laktátový práh.
  • Opět stiskněte Start a projděte si instrukce.
  • Nyní zahajíte běh tlačítkem Start.
  • Kromě klasických datových obrazovek pro běh se zobrazí ještě jedna s instrukcemi: délka jednotlivých kroků testu, cíl a aktuální data tepové frekvence.
  • Po zahřátí (cca 10 minut) stiskněte Lap. Spustí se nejprve první test, pak automaticky druhý. Vždy vidíte, kolik času zbývá do konce daného testu.
  • Jakmile test doběhne, můžete běh buď zastavit a uložit, nebo běžet ještě kousek na vydýchání.
  • Po dokončení aktivity se zobrazí zpráva, jak dopadlo měření. Hodinky se vás také zeptají, zda chcete podle naměřeného laktátového prahu upravit zóny srdečního tepu. Při každém dalším odhadu hodnoty laktátového prahu vás zařízení vyzve k přijetí nebo odmítnutí tohoto odhadu.

Aktuální hodnota LP se následně ukáže v doplňku Výkon, najít a upravit ji také můžete v nastavení Uživatelského profilu, kde lze měnit i zóny tepu. A co toto číslo znamená? Po překročení změřeného prahu tepové frekvence se výrazně zvýší vaše únava. Současně zjistíte své maximální tempo, které jste schopni udržet dlouhodoběji.