Není tréninkový efekt jako tréninkový efekt: Edge 1030 vs. Forerunner 935 (Fénix 5)

10.12.2017
Stejná aktivita, stejné vstupy, a přitom rozdílné hodnocení tréninku
A jede se!

Jízdy byly měřeny na hodinkách i navigaci s připojeným hrudním pásem HRM-Run2

O tréninkovém efektu jsem psal nedávno: měří dopad aktivity na vaši aerobní a anaerobní kondici. Na konci aktivit jako je běh nebo jízda na kole se dozvíte, jakého skóre jste dosáhli v obou oblastech. Výsledkem jsou dvě čísla, jedno pro aerobní a jedno pro anaerobní trénink, každé v rozmezí 0 až 5; čím je číslo vyšší, tím byl váš trénink v dané oblasti intenzivnější. 

Poprvé jsem měl možnost zaznamenat aktivitu dvěma zařízeními, které tuto funkci mají: Edge 1030 a Forerunner 935. Jaké však bylo moje překvapení, když výsledek nebyl totožný! Resp. hodnocení aerobní aktivity téměř shodné je, ale hodnocení anaerobní je zcela odlišné. Jízda na kole probíhala s připojeným hrudním pásem HRM-Run2, čili rozdíl nemohl nastat v odlišném měření tepovky. Průměrný tep činil 139 tp/m, maximální 171 tp/m.

Také druhá aktivita ukázala rozpor v oblasti aerobního tréniku. Průměrný tep činil 135 tp/m, maximální 168 tp/m. A já teď nevím: měly tyto aktivity anaerobní přínos, nebo ne? Pocitově, vzhledem k charakteru jízdy, nikoliv - víc věřím údaji z hodinek, protože v obou případech šlo o pohodovou jízdu v počasí kolem nuly, kdy se prostě chcete jen projet, a ne trénovat.

Tagy: